Het EPD biedt een helder overzicht van je volledig cliëntenbestand:

alle relevante contact- en zorggegevens zijn overal toegankelijk & in een muisklik voorhanden

Ons verhaal

QIT staat voor Quality In Treatment en ontstond in 2007 vanuit een inspirerende samenwerking tussen clinici, cliënten, onderzoekers en IT-developers. 

We droomden ervan de kwaliteit van psychische zorg te verbeteren:  een betere afstemming, meer maatwerk, grotere transparantie, gedeelde regie.  

We zochten naar een werkbare balans tussen gebruiksvriendelijkheid, wetenschappelijke onderbouwing en klinische relevantie. Dit was en blijft ons kompas: innovatie ten dienste van de therapeutische relatie, niet ter vervanging ervan.

Onze missie & visie

Het ambacht van psychische hulpverlening verbinden met innovatieve technologie: het is al jaren onze missie. We streven naar een synergie die de kracht van het ambacht versterkt dankzij digitale oplossingen.

Online feedback geeft de cliënt een expliciete stem en vergroot het therapeutisch potentieel.  

Zelfhulptools empoweren de cliënt: in combinatie met het regulier aanbod intensifiëren ze groei en consolideren ze verandering. 

Gegevensdeling zorgt voor continuïteit en transparantie in het zorgtraject. 

De noodzakelijke administratie reduceren door te digitaliseren, ook dat draagt bij tot kwaliteitsvolle zorg.

De therapeut van de toekomst heeft zo handen, hoofd en hart vrij voor wat écht telt.

 

Methodologie

QIT online is een alles-in-één platform dat beantwoordt aan de behoeften die hulpverleners in hun dagelijkse praktijk ervaren. Het is eenvoudig personaliseerbaar en kan worden afgestemd op de specifieke klinische context. Therapie is tenslotte maatwerk.

Uitgangspunt is het unieke zorgtraject: dit krijgt vorm in en door de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut. Dankzij de regelmatige feedback van de cliënt kan het proces nauwgezet worden opgevolgd en zo nodig worden bijgestuurd. Er wordt niet enkel gepolst of therapie werkt, maar ook wat er werkt (en wat niet) en hoe het precies werkt. Het traject kan tevens worden aangevuld met online zelfhulptools die cliënt autonoom kan gebruiken.  Cliënt en hulpverlener zoeken in onderlinge regie naar de ideale mix van face-to-face en digitale zorg. 

 

 

Hoe het werkt

1. Maak een elektronisch dossier aan 

QIT online biedt een volledig elektronisch patiëntendossier (EPD) waarin belangrijke contact- en zorginformatie over je cliënt wordt bijgehouden. Ook attesten, documenten en verslagen kunnen eenvoudig aan het dossier worden toegevoegd. De inkomende en uitgaande communicatie met de cliënt en de betrokken zorgactoren kan op een veilige manier via hetzelfde digitaal platform gebeuren. 

2. Activeer een zorgtraject 

Een traject toont het verloop van de opeenvolgende sessies. De cliënt wordt actief deelgenoot van dit traject door online feedback te geven over belangrijke zorgaspecten: zijn/haar functioneren, helpende en storende processen, de werkalliantie,... Deze feedback wordt meteen teruggekoppeld naar de hulpverlener in de vorm van een gepersonaliseerd feedbackrapport.

Als hulpverlener kan je tevens notities, aandachtspunten en procescommentaar toevoegen per sessie.

3. Beheer je digitale dossierkast

Je dossierkast biedt je een helder overzicht van alle actieve trajecten. Per traject zijn de belangrijkste gegevens van de cliënt meteen voorhanden. Zoeken in je kast en je kast op orde houden, dat laat je aan de technologie over. Omdat QIT online een webapplicatie is, heb je via alle mogelijke toestellen met internetverbinding toegang tot je dossiers. Het raadplegen van je dossierkast is beveiligd dankzij een versleutelde verbinding en gepersonaliseerde inloggegevens.

Meer info >

 

E.G.

“QIT online helpt om de vinger aan de pols te houden van belangrijke aspecten van de werkrelatie en het functioneren van de cliënt. Meerwaarde voor therapie!” E.G

 

Het QIT-team

Claude Missiaen

Verantwoordelijke

coaching & opleiding

Master klinische psychologie

Cliëntgericht, existentieel & focusinggeoriënteerd psychotherapeut 

Nele Stinckens

Stichtend zaakvoerster

Dagelijkse leiding

Doctor in de Psychologie

Cliëntgericht & Emotion-focused psychotherapeute

Egwin Avau

Verantwoordelijke digitale productontwikkeling

Master handelsingenieur in de beleidsinformatica. Focus op data modellering en analyse

 
Aanvraag demo
Om een demo in te plannen met één van onze medewerkers, vragen we je om onderstaand contactformulier in te vullen

Tel: +32 0473 11 16 74

Koning Albertlaan 104, 3010 Kessel-Lo, Leuven, België

  • QIT twitter

Psychiatrische ziekenhuizen

Centra Geestelijke Gezondheid

Verenigingen

Opleidingscentra

Groepspraktijken

Naiade

The Human Link

De Ander

Conciente

't Labyrinth

Onze partners