Blended hulpverlening

Van 1/3/2018 tot 31/3/2019 voerden we een studie uit met steun van het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen). In deze studie werd onderzocht welke de kansen en uitdagingen zijn voor het succesvol integreren van online zelfhulp in het reguliere hulpaanbod in de geestelijke gezondheidszorg. 

We wilden meer zicht krijgen op de factoren die het inbedden van online tools kunnen faciliteren of bemoeilijken. Ook wilden we begrijpen hoe een succesvolle verbinding tussen e-health en reguliere gezondheidszorg kan gerealiseerd worden. Op welke manier kunnen online tools de psychische hulpverlening meer laagdrempelig en toegankelijk maken? Kunnen ze kansen bieden voor meer zorg-op-maat?

De resultaten worden hier summier voorgesteld.

Vanuit de inspirerende uitwisseling met cliënten, hulpverleners en beleidsmedewerkers groeide het idee om een community in het leven te roepen die zich op een meer duurzame manier buigt over de psychotherapie van de toekomst. Er zullen regelmatige bijeenkomsten worden georganiseerd waarin gereflecteerd wordt over of en hoe innovatieve technologie de kracht van het ambacht van psychotherapie kan versterken.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in via onderstaande link.