Overzichtelijk dossier per cliënt

QIT online biedt een alles-in-één oplossing en beantwoordt aan de behoeften die hulpverleners in hun dagelijkse praktijk hebben: dossiervorming, trajectopvolging door systematische cliëntfeedback, intake- & procesdiagnostiek. Per cliënt is alle relevante contact- en zorginformatie gebundeld in één overzichtelijk dossier  dat eenvoudig kan aangevuld of bijgewerkt worden. 

Het overzichtsblad toont de meest noodzakelijke informatie die je meteen bij de hand wilt hebben: het therapietraject dat visueel wordt weergegeven door een tijdsbalk, je recente notities en een overzicht van de vragenlijsten, rapporten en documenten. Bijkomende informatie bekom je door gewoon door te klikken.

Het cliëntprofiel bestaat uit...

Contact- en zorginformatie

Bij de start van een traject wordt de cliënt uitgenodigd om een eigen profiel aan te maken aan de hand van relevante persoons- en zorggegevens. Deze informatie komt automatisch in het EPD van de hulpverlener terecht. Administratieve rompslomp wordt zo beperkt en je beschikt meteen over de juiste gegevens.

Het bestand kan gaandeweg worden aangevuld met nuttige informatie aangaande het zorgtraject: intake- en procesdiagnostiek, sessienota's, cliëntfeedback, in- en uitgaande communicatie,...

Betrokkenen en gezinsleden

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om andere personen toe te voegen aan het cliëntprofiel. Het kan gaan om partner, (stief)ouders, broers, zussen,... Zij kunnen actief in het zorgtraject worden betrokken door hen uit te nodigen om online feedback te verschaffen. Hun contactgegevens kunnen ook louter worden toegevoegd om het dossier te vervolledigen of toekomstig contact mogelijk te maken. 

 
 

Deel & draag over in 1 muisklik

Zorgketens en -netwerken winnen aan belang. Om de continuïteit van zorg te garanderen, kan het aangewezen zijn om cliëntgegevens te delen of over te dragen naar andere betrokken zorgverleners. Geen gedoe meer met het kopiëren van verslagen of het doormailen van bestanden. QIT online maakt veilige en geëncrypteerde gegevensdeling mogelijk in 1 muisklik: zo ben je zeker dat gevoelige cliëntinformatie niet enkel accuraat maar ook veilig bij je collega's terecht komt.