Trajecten-op-maat

Aanpasbaarheid

Hoewel standaardtrajecten een welbepaalde sequentie en selectie van vragenlijsten inhouden, kan dit eenvoudig worden aangepast. Therapie is tenslotte maatwerk. Als hulpverlener kan je het individuele traject afstemmen op de noden, moeilijkheden en mogelijkheden van je cliënt en op de specifieke klinische context. Aanpassingen kunnen manueel gebeuren door vragenlijsten toe te voegen, weg te laten of de frequentie ervan te wijzigen.