In- en uitgaande communicatie

De GDPR-richtlijnen hebben de uitwisseling van privacy-gevoelige informatie via e-mail ingeperkt. QIT online biedt een veilig kanaal om de in- en uitgaande communicatie met je cliënten en andere betrokkenen te verzorgen: verslagen, attesten, betalingsbewijzen,... kunnen rechtstreeks online gedeeld worden en worden automatisch bijgehouden in de documentenmap.

Templates

Om de communicatie te vergemakkelijken, is een verzameling templates beschikbaar voor standaarddocumenten en veel gebruikte formulieren (zoals attesten, betalingsbewijzen, intakeverslagen,...). Deze kunnen eenvoudig gepersonaliseerd worden en voorzien van het logo van je praktijk of organisatie. Je kan ook eigen templates ontwikkelen en deze vervolgens aanpassen, dupliceren, downloaden of verwijderen.

Ontwikkel template

Wijzig template

Dupliceer template

Uitgaande communicatie

Documenten

Vertrekkende van een template kan je vervolgens een document aanmaken: het gaat om een ingevulde template gekoppeld aan een individueel cliëntdossier. Dit document kan verzonden of rechtstreeks online gedeeld worden met je cliënt en eventuele betrokkenen.

In de documentenmap worden alle documenten automatisch bijgehouden op datum, maar ze kunnen ook geordend worden op basis van andere zoek- en filtercriteria.

Uploads

Naast het creëren van nieuwe documenten op basis van een breed scala aan templates, kan bestaande documentatie uit je persoonlijk archief worden opgeladen. Brieven, rapporten, mails, literatuur,... kunnen eenvoudig aan het digitaal dossier van je cliënt worden gekoppeld en, indien gewenst, met hem/haar worden gedeeld. 

Inkomende communicatie

De cliënt en de eventuele betrokkenen zijn doorgaans de ontvangers van de documenten. Via een eigen beveiligd account hebben zij toegang tot het individueel cliëntdossier en kunnen zij de gedeelde documenten eenvoudig bekijken en downloaden. Omgekeerd kunnen zij langs hetzelfde kanaal documenten opladen en delen met jou als hulpverlener.