Sessienota’s

Als hulpverlener kan je eenvoudig notities bijhouden omtrent inhoudelijke en procesmatige aspecten van de sessie. Je kan daarenboven eigen relevante rubrieken toevoegen. De nota's worden per sessie aan het zorgtraject gekoppeld, maar ze worden ook automatisch in een overzichtsrapport samengebracht dat je kan downloaden en printen. 

Vergrendelde & ontgrendelde nota's

Om deontologische redenen is het van belang dat hulpverleners persoonlijke notities kunnen bijhouden die buiten het inzagerecht van de cliënt vallen en die voor andere hulpverleners nooit toegankelijk zijn.

In QIT online heb je de mogelijkheid om nota's die enkel bestemd zijn voor persoonlijk gebruik te vergrendelen. Het vergrendelen is mogelijk voor elke rubriek die je aanmaakt,

Vergrendelde nota's zijn nooit toegankelijk wanneer je een cliënt deelt of overdraagt naar een andere hulpverlener. 

Ontgrendelde nota's wel toegankelijk in geval van gedeelde of overgedragen dossiers.