Trajectopvolging

Feedbackgerichte therapie

"Feedback is the breakfast of the champions", dit geldt ook voor psychotherapie. Door systematisch feedback te verzamelen in de loop van het hulpverleningsproces, wordt de kwaliteit van psychotherapie geoptimaliseerd. Proces- en outcome monitoring is geen vervanging van psychotherapie. Het therapeutisch contact in het hier-en-nu blijft de belangrijkste focus. Maar onderzoek en klinische ervaringen hebben aangetoond dat monitoring het therapeutisch contact verbetert: het laat cliënten toe ten volle te participeren, waardoor de samenwerking verbetert en de effectiviteit en doelmatigheid van therapie vergroot. 

Als therapeut beschik je over een gedetailleerd overzicht van het zorgtraject van je cliënt: de data van de opeenvolgende sessies worden weergegeven in een tijdslijn en aan elke sessie kunnen vragenlijsten en notities worden gekoppeld. 

QIT online voorziet in een aantal standaardtrajecten die vertrekken van een generiek model: er wordt niet enkel bevraagd of therapie werkt, maar ook wat er werkt (en wat niet) en hoe het precies werkt. Cliënt en hulpverlener krijgen op die manier grip op het proces en kunnen tijdig bijsturen. Klinische relevantie en gebruiksvriendelijkheid zijn leidende principes bij het uitwerken van deze standaardtrajecten. 

Trajecten kunnen door de hulpverlener manueel worden aangepast in functie van de specifieke doelgroep of klinische setting. Therapie is tenslotte maatwerk. Geprogrammeerde vragenlijsten kunnen worden weggelaten en nieuwe vragenlijsten toegevoegd. 

Op niveau van een organisatie kunnen eigen trajecten-op-maat worden ontwikkeld, in samenwerking met ons team van developers. 

De antwoorden van je cliënt worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport. Afhankelijk van het type vragenlijst worden scores berekend of letterlijke antwoorden weergegeven. Een spreidingstabel of evolutiegrafiek geeft meer inzicht in het procesverloop. Het helpt jou en je cliënt om de vinger aan de pols te houden en het proces zonodig bij te sturen.  

Feedbackgerichte therapie heeft dubbel effect

"Het helpt zowel de therapeut als de cliënt om stil te staan bij de ervaring van de sessie en waar nodig bij te sturen. Het zorgt ervoor dat moeilijkere thema's meer bespreekbaar worden" 

E.L.