Parents online

Doel

In samenwerking met CGG Ahasverus en met projectsubsidie van Flanders' Care (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) werd het voorbije jaar een online zelfhulptool ontwikkeld ter ondersteuning van ouders met een kind/jongere met psychologische en/of psychiatrische problemen. Dit programma werd ‘Parents Online' gedoopt.

Opbouw

De tool is grotendeels gebaseerd op het Emotion-Focused Family Therapy model van Dolhanty & Lafrance (www.emotionfocusedfamilytherapy.org) en kan zowel voor, tijdens of na een zorgtraject worden aangeboden.  

 

Ouders worden door 5 opeenvolgende stappen geloodst om hen beter te leren omgaan met moeilijke emoties van hun kind:

Stap 1: Emoties opmerken

Stap 2: Emoties benoemen

Stap 3; Emoties erkennen

Stap 4: Tegemoet komen aan behoefte

Stap 5: Samen werken aan een oplossing

Per stap wordt een illustratief filmpje getoond en krijgen ouders oefeningen aangeboden die zij eerst in theorie en daarna in de praktijk uitvoeren.

Wil je de tool uitproberen?

Registreer je via deze link: