QIT Residentieel Volwassenen

Dit traject is ontworpen voor volwassen cliënten die een behandeling volgen in een residentiële setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 weken. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Week 1

OQ-45 res

BTK

Week 2

BTK

Week 3

OQ-45 res

BTK

Week 4

BTK

Week 5

OQ-45 res

BTK

Week 6

CHANGE Q res

Beschrijving vragenlijsten

INFO

Informatievragenlijst. Inventariseert persoonlijke, demografische en zorggegevens.

OQ-45 res

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren. Versie voor residentiële setting.

BTK

Beoordeling Therapeutisch Klimaat. Bevraagt het contact met het zorgteam en met mede-cliënten, Peilt naar helpende, storende en ontbrekende aspecten van de behandeling. 

CHANGE Q

Vraagt naar (positieve & negatieve) veranderingen sinds de start van de behandeling. Ook de oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod.