Rapporten

Voor elke vragenlijst wordt automatisch een feedbackrapport aangemaakt. Van zodra een cliënt een vragenlijst heeft beantwoord, worden zijn/haar antwoorden in realtime verwerkt en gecapteerd in een overzichtelijk rapport. 

Het feedbackrapport is onmiddellijk beschikbaar en geeft je in een oogopslag de nodige informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten. Scores worden berekend en geduid door ze te vergelijken met de referentiegroep.

Je krijgt meer zicht op het veranderingsproces en je kan je zorgaanbod, waar nodig, sneller bijsturen.

De cliëntantwoorden zijn tevens (in niet-bewerkte vorm)  beschikbaar in een excel databestand. Per cliënt kan je automatisch een data-export genereren, dat je vervolgens kan exporteren naar andere statistische verwerkingsprogramma's (zoals SPSS). 

Bekijken van rapporten

Als een feedbackrapport beschikbaar is, verschijnt dit automatisch in het trajectoverzicht van je cliënt. De rapporten van de meest recente sessie zijn meteen toegankelijk. De andere rapporten worden zichtbaar als je op de betreffende sessie klikt.

Voor elke vragenlijst die je cliënt heeft ingevuld, kan je zowel het rapport als de afzonderlijke antwoorden bekijken, downloaden en delen. 

Naast het inkijken van de rapporten per sessie, heb je ook toegang tot alle rapporten van het volledige cliënttraject. De rubriek 'rapporten' toont automatisch hoeveel rapporten er werden gegenereerd. 

Individuele rapporten

Feedbackrapporten zijn gekoppeld aan individuele vragenlijsten. Het type vragenlijst bepaalt de manier waarop de cliëntantwoorden verwerkt zijn: soms worden scores berekend en vergeleken met de normgroep, bij herhaaldelijke afnames wordt een evolutielijn geschetst, vrije antwoordvelden worden letterlijk weergegeven,... Diverse visuele tools zijn beschikbaar om de cliëntfeedback op een inzichtelijke en relevante manier terug te koppelen, zodat je het meteen kan gebruiken om het therapieproces vakkundig op te volgen. 

Overzichtsrapporten

De scores voor een bepaalde vragenlijst worden op individueel cliëntniveau berekend, om de vinger aan de pols te houden van het zorgproces. Maar ze kunnen ook voor een groep cliënten worden berekend en samengevat  in een overzichtsrapport. Hierbij kan je filteren op een aantal parameters, zoals aantal sessies, tijdsperiode,...

Deze functionaliteit wordt frequent gebruikt voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden: cross-casus analyses maken het mogelijk om meer zicht te krijgen op belangrijke kwaliteitsindicatoren, zoals cliënttevredenheid, outcomevariantie, veranderingsprocessen en beïnvloedende factoren.