Standaardtrajecten

QIT heeft diverse kant-en-klaar trajecten ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen. Deze standaardtrajecten bestaan uit specifieke sequenties van proces-, effect- en alliantiemetingen om de complexiteit van psychotherapie te kunnen vatten. Ze zijn het resultaat van onderzoek, klinische ervaring en voortdurende uitwisseling met cliënten en hulpverleners, waarbij  klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid nauwkeurig zijn uitgebalanceerd.

QIT Light

Structuur standaardtraject

De standaardtrajecten hebben een zelfde generieke opbouw: ze verzamelen feedback over cruciale proces-, effect- & alliantie-aspecten, die ertoe doen in om het even welk hulpaanbod.  Kwantitatieve feedback (o.a. scores) en kwalitatieve feedback (o.a. vrije antwoorden) worden gecombineerd om een rijke inkijk te krijgen in het zorgproces. De inhoud, vormgeving en functionaliteit van deze trajecten zijn aangepast in functie van de specifieke doelgroep en klinische setting.

Omdat therapie maatwerk is, kan je manueel aanpassingen doen aan de trajectstructuur: vragenlijsten kunnen worden weggelaten of toegevoegd en de frequentie ervan kan worden gewijzigd. 

Trajecten-op-maat

Hoewel standaardtrajecten een welbepaalde sequentie en selectie van vragenlijsten inhouden, kan dit eenvoudig worden aangepast. Therapie is tenslotte maatwerk. Als hulpverlener kan je het individuele traject afstemmen op de noden, moeilijkheden en mogelijkheden van je cliënt en op de specifieke klinische context. Aanpassingen kunnen manueel gebeuren door vragenlijsten toe te voegen, weg te laten of de frequentie ervan te wijzigen.