Standaardtrajecten

QIT heeft diverse kant-en-klaar trajecten ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen. Deze standaardtrajecten bestaan uit specifieke sequenties van proces-, effect- en alliantiemetingen om de complexiteit van psychotherapie te kunnen vatten. Ze zijn het resultaat van onderzoek, klinische ervaring en voortdurende uitwisseling met cliënten en hulpverleners, waarbij  klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid nauwkeurig zijn uitgebalanceerd.

QIT Light

Structuur standaardtraject

De standaardtrajecten hebben een zelfde generieke opbouw: ze verzamelen feedback over cruciale proces-, effect- & alliantie-aspecten, die ertoe doen in om het even welk hulpaanbod.  Kwantitatieve feedback (o.a. scores) en kwalitatieve feedback (o.a. vrije antwoorden) worden gecombineerd om een rijke inkijk te krijgen in het zorgproces. De inhoud, vormgeving en functionaliteit van deze trajecten zijn aangepast in functie van de specifieke doelgroep en klinische setting.

Omdat therapie maatwerk is, kan je manueel aanpassingen doen aan de trajectstructuur: vragenlijsten kunnen worden weggelaten of toegevoegd en de frequentie ervan kan worden gewijzigd.