Trajectopvolging

Het individueel traject van een cliënt toont je een chronologisch overzicht van de opeenvolgende sessies. Naast de start van het traject worden de data van de verschillende sessies weergegeven. Ook de online feedback die in de loop van het proces wordt verzameld, wordt aan dit traject gekoppeld: de sequentie van vragenlijsten die voor de cliënt gepland staan, de antwoorden van de cliënt op deze vragenlijsten en de feedbackrapporten die automatisch gegenereerd worden. De feedback omtrent de meest recente sessie is meteen toegankelijk, eerdere feedback is beschikbaar door op de voorbije sessies te klikken.

QIT online voorziet diverse kant-en-klaar trajecten die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen. Deze standaardtrajecten bestaan uit specifieke sequenties van proces- en effectmetingen waarbij klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid nauwkeurig zijn uitgebalanceerd. 

Ze kunnen op maat worden gemaakt van een individueel cliëntproces door bepaalde vragenlijsten toe te voegen, te verplaatsen of weg te laten.

Op organisatieniveau kunnen ook eigen trajecten worden ontwikkeld waarbij de sequentie en selectie van vragenlijsten in samenwerking met ons developers team wordt geprogrammeerd.

Voor cliënten die hun therapeutisch proces hebben afgerond en op een later moment herstarten, hoeft geen volledig nieuw EPD te worden aangemaakt. Er kan gewoon een nieuw zorgtraject worden opgestart. Informatie over afgeronde trajecten blijft gewoon beschikbaar.